Ogólnopolska baza obiektów wypoczynkowych

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 1. CentrumWypoczynku.pl - serwis z bazą obiektów noclegowych prowadzony przez firmę
  Webserwis
  ul. Paprotek 67
  43-190 Mikołów
 2. Zamieszczanie wpisów dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
 3. Zamieszczenie wpisów równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Właściciel serwisu CentrumWypoczynku.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych wpisów. Jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
 5. Dozwolone jest podanie adresu strony internetowej w polu URL przy dodawaniu wpisu.
 6. Dostęp do treści wpisów jest bezpłatny
 7. Dane kontaktowe użytkowników serwisu CentrumWypoczynku.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w zakresie oferowanych przez niego usług. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW
 1. Wpisu dotyczącego obiektu może dokonywać jedynie właściciel obiektu, lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Wpis powinien być dokonywany rzetelnie. Wszelkie stwierdzone celowe działania mające na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów skutkować będą usunięciem oferty z bazy. O tym, czy działania te były celowe decydować będzie Wydawca, na podstawie faktycznej oferty, oferty zamieszczonej w serwisie i/lub sygnałów od użytkowników.
 3. Treść wpisu powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 4. Jeden obiekt może posiadać w serwisie tylko jeden wpis. Dodanie kilku wpisów dotyczących tego samego obiektu skutkować będzie usunięciem wszystkich wpisów dotyczących tego obiektu, jak również zostanie zablokowana możliwość dodawania w przyszłości wpisów dla danego obiektu Jednakże każdy użytkownik może dodać dowolną ilość wpisów dotyczących różnych obiektów.
 5. Zabrania się zamieszczania treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 6. Zabronione jest zamieszczanie wpisów, które mogą mieć na celu doprowadzenie innych użytkowników serwisu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak również służących do pozyskania bez wyraźnej zgody użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika czy osób trzecich.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wydawca może usunąć dany wpis bez obowiązku zwrotu opłaty poniesionej przez ogłoszeniodawcę za to ogłoszenie (dotyczy ogłoszeń płatnych) jak również, bez obowiązku informowania o tym fakcie ogłoszeniodawcę.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści i danych wpisanych w wpisie, w szczególności do zmiany jego kategorii.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia/niezaakceptowania wpisu bez podania przyczyny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wydawca nie odpowiada za brak dostępu do serwisu.
 3. Wydawca zastrzega sobie możliwość zakończenia działalności serwisu.
 4. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w na stronie http://www.CentrumWypoczynku.pl/page.php?page=regulamin .
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie CentrumWypoczynku.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Webserwis z siedzibą pod adresem ul. Paprotek 67 43-190 Mikołów. NIP: 635-163-16-92
 2. Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Informacje te zbierane są w celach analitycznych i nie są powiązane w żaden sposób z podanymi przez Państwa danymi konta (jak adres e-mail). Służą do statystycznej analizy zachowań użytkowników na stronie i dzięki temu ulepszaniu usługi.
 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
  1. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Serwisie.
  2. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Serwisie i/lub innych witrynach internetowych.
  3. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam google w Ustawieniach reklam tutaj. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.
  4. Jeśli nie zrezygnujesz z wyświetlania spersonalizowanych reklam firm zewnętrznych, do wyświetlania reklam mogą być używane także pliki cookie innych dostawców zewnętrznych lub sieci reklamowych. Rezygnację z wyświetlania spersonalizowanych reklam poszczególnych dostawców można wykonać tutaj
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań:
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w szczególności mogą uniemożliwić dostęp do stron wymagających uwierzytelnienia (dostęp do konta użytkownika).
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych (w tym informacje jak ograniczyć stosowanie plików cookies) jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 12. Aby skorzystać z niektórych funkcji naszych Serwisów, musisz się zarejestrować np. w sytuacji, gdy będziesz chciał zamieścić ogłoszenie. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie Twoich danych (adres e-mail, login i hasło, data i IP z którego rejestracja nastąpiła). Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. Użytkownicy mają możliwość utworzenia ogłoszenia, które mogą wypełnić własnymi danymi. Dane te (treść ogłoszenia) będą dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników serwisu. Użytkownicy udostępniając dane (w treści ogłoszenia które dostępne jest publicznie) na własną odpowiedzialność.
 13. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.
 14. Jeśli wyraziłeś na to zgodę i przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
 15. Masz prawo do przenoszenia danych: Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 16. Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz zgody na ich przetwarzanie oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z ich przetwarzaniem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych (jeśli wcześniej wyraziłeś na nie zgodę).
 17. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania ogłoszeń i wiadomości przesyłanych między użytkownikami, w szczególności jeśli mają charakter spamu
 18. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, z wyjątkiem udostępniania danych firmom współpracującym w celu realizacji usług (jak dostawcy hostingu, firmy programistyczne itp.) oraz organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
 19. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
Popularne miejscowości
Augustów | Barczewo | Białka Tatrzańska | Białowieża | Biały Bór | Biały Dunajec | Bielsko-Biała | Bukowina Tatrzańska | Busko Zdrój | Bydgoszcz | Chęciny | Chłapowo | Cieszyn | Cisna | Człuchów | Darłowo | Dąbki | Dąbrówno | Duszniki Zdrój | Dziwnów | Dziwnówek | Dźwirzyno | Ełk | Gdańsk | Gdynia | Giżycko | Głuchołazy | Gorlice | Grzybowo | Hel | Iwonicz Zdrój | Jantar | Jastarnia | Jastrzębia Góra | Jedlina Zdrój | Jelenia Góra | Jurata | Kalisz Pomorski | Karpacz | Kartuzy | Katowice | Kazimierz Dolny | Kąty Rybackie | Kielce | Kliczków | Kłodzko | Kołobrzeg | Koszalin | Kraków | Krościenko | Krynica | Krynica Morska | Kudowa Zdrój | Lądek Zdrój | Lesko | Łagów Lubuski | Łazy | Łeba | Łódź | Łukęcin | Malbork | Mielno | Międzywodzie | Międzyzdroje | Mikołajki | Mrągowo | Mrzeżyno | Murowana Goślina | Murzasichle | Muszyna | Nałęczów | Niechorze | Piwniczna Zdrój | Pobierowo | Pogorzelica | Polanica Zdrój | Polańczyk | Połczyn Zdrój | Poznań | Pszczew | Puck | Rabka | Rewal | Rowy | Rumia | Rzeszów | Sandomierz | Sława | Sławno | Słupsk | Solina | Sopot | Sucha Beskidzka | Szczawnica | Szczecin | Szczyrk | Szklarska Poręba | Świeradów Zdrój | Świnoujście | Tarnów | Toruń | Trzebiatów | Trzęsacz | Tuchola | Ustka | Ustronie Morskie | Ustroń | Ustrzyki Dolne | Wadowice | Warszawa | Wejherowo | Węgorzewo | Wieleń | Wieliczka | Wisełka | Wisła | Władysławowo | Wrocław | Zakopane | Zielona Góra | Złocieniec | Zwierzyniec | Żywiec
Terms of Use | Privacy Statement © 2008 Your Corporation. All rights reserved